सर्व सभासदांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा चालू वर्षीचा गळीत हंगाम दि.२० ऑक्टोबर पासून सुरु होत आहे आपल्या कारखान्याची वार्षिक सर्व साधारण सभा पुढील महिन्यात घेण्यात येत आहे दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

.

ओळख


ओळख
ओळख
*आपल्या साखर कारखान्याचे भारती शुगर या नावाने Google Play store वर अॅप आहे. सदर अॅप सर्वांसाठी मोफत डाऊनलोड करता येणार आहे. त्यावरून शेतकरी, सभासद यांना वेळोवेळी महत्वपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे. तसेच ऊस उत्पादक आपल्या ऊसाची नोंद, ऊसाचे वजन, ऊस पेमेंट इ. गोष्टी पाहू शकणार आहे.
१९५६-५७ मध्येच त्यांनी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना झाली होती. मा.दादांनी शेतकऱ्यांना एकत्रित करून ऊस पिकाचा आग्रह धरला. अनेक लोकांशी चर्चा करून सहकार तत्वावर ऊस कारखाना काढण्यासाठी लढा उभारला. खराब आर्थिक परिस्थितीतून सर्वसामान्यांना वर आणायचे असेल तर या कारखान्याची गरज होती. सहकार क्षेत्रात काम करणारे सर्वच लोक एकत्र आले. शासनाकडे त्यांनी यासंबंधी पाठपुराव केला. अनेक आंदोलने करावी लागली अखेर शासकीय पातळीवरून १५ मी १९५६ ला या अधिकृत मान्यता मिळाली
१९५६-५७ मध्येच त्यांनी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना झाली होती. मा.दादांनी शेतकऱ्यांना एकत्रित करून ऊस पिकाचा आग्रह धरला. अनेक लोकांशी चर्चा करून सहकार तत्वावर ऊस कारखाना काढण्यासाठी लढा उभारला. खराब आर्थिक परिस्थितीतून सर्वसामान्यांना वर आणायचे असेल तर या कारखान्याची गरज होती. सहकार क्षेत्रात काम करणारे सर्वच लोक एकत्र आले. शासनाकडे त्यांनी यासंबंधी पाठपुराव केला. अनेक आंदोलने करावी लागली अखेर शासकीय पातळीवरून १५ मी १९५६ ला या अधिकृत मान्यता मिळाली
१९५६-५७ मध्येच त्यांनी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना झाली होती. मा.दादांनी शेतकऱ्यांना एकत्रित करून ऊस पिकाचा आग्रह धरला. अनेक लोकांशी चर्चा करून सहकार तत्वावर ऊस कारखाना काढण्यासाठी लढा उभारला. खराब आर्थिक परिस्थितीतून सर्वसामान्यांना वर आणायचे असेल तर या कारखान्याची गरज होती. सहकार क्षेत्रात काम करणारे सर्वच लोक एकत्र आले. शासनाकडे त्यांनी यासंबंधी पाठपुराव केला. अनेक आंदोलने करावी लागली अखेर शासकीय पातळीवरून १५ मी १९५६ ला या अधिकृत मान्यता मिळाली *The Age of Reason is a work by English and American political activist Thomas Paine (pictured), arguing for the philosophical position of deism. Following in the tradition of eighteenth-century British deism, it challenges institutionalized religion and the legitimacy of the Bible. It was published in three parts in 1794, 1795, and 1807, and became a best-seller in the United States, where it caused a short-lived deistic revival. Fearing its revolutionary ideas, the British government prosecuted printers and book-sellers who tried to publish and distribute it. The Age of Reason highlights what Paine saw as corruption among Christian churches and criticizes their efforts to acquire political power. Paine advocates reason over revelation, leading him to reject miracles and to view the Bible as "an ordinary piece of literature rather than as a divinely inspired text". He promotes natural religion and argues for the existence of a creator-God. Most of Paine's arguments had long been available to educated people, but his engaging, irreverent and inexpensive pamphlets made deism appealing and accessible to a mass audience. (Full article...)
ऑनलाईन माहिती
ऑनलाईन माहिती
LOGO
शेतकरी माहिती
(नोंद, वजन, पेमेंट)

गाळप माहिती ( 24-03-2018 )

- ऊस गाळप
( मे.टन)
साखर उत्पादन
(क्वि.)
साखर उतारा
(%)
आज 999 9000 13.14
आज अखेर 0 0 0
संदेश
संदेश
Xकारखान्याचे Android App
कारखान्याचे Android App आपल्या साखर कारखान्याचे भारती शुगर या नावाने Google Play store वर अॅप आहे. सदर अॅप सर्वांसाठी मोफत डाऊनलोड करता येणार आहे. त्यावरून शेतकरी, सभासद यांना वेळोवेळी महत्वपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे. तसेच ऊस उत्पादक आपल्या ऊसाची नोंद, ऊसाचे वजन, ऊस पेमेंट इ. गोष्टी पाहू शकणार आहे.
Xकारखान्याचे Android App
आपल्या साखर कारखान्याचे भारती शुगर या नावाने Google Play store वर अॅप आहे. सदर अॅप सर्वांसाठी मोफत डाऊनलोड करता येणार आहे. त्यावरून शेतकरी, सभासद यांना वेळोवेळी महत्वपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे. तसेच ऊस उत्पादक आपल्या ऊसाची नोंद, ऊसाचे वजन, ऊस पेमेंट इ. गोष्टी पाहू शकणार आहे.
Xकारखान्याची नवीन वेबसाईट
आपल्या साखर कारखान्याची सदाशिव शुगर नावाने वेबसाईट सुरु करण्यात आली असून त्यावरून शेतकरी, सभासद यांना वेळोवेळी महत्वपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे. तसेच ऊस उत्पादक आपल्या ऊसाची नोंद, ऊसाचे वजन, ऊस पेमेंट इ. गोष्टी पाहू शकणार आहे.

व्यवस्थापन


*प्रेरणा*

*प्रेरणा*

1
कै.रावसाहेब पाटील यादव
संस्थापक
2
स्व.साहेबराव पाटील
संस्थापक

*संचालक मंडळ*

 

*संचालक मंडळ*

1
मा.गणपत भाऊ भारती
चेअरमन
2
सौ.द्रौपदीबाई दौलत गिरी
व्हा. चेअरमन
3
श्री.संजय गणपत भारती
तज्ज्ञ संचालक
4
मा. श्री. डी. पी. यरल
संचालक

*अधिकारी*

 

*अधिकारी*

1
मा. श्री. ए. एल. कोरे
कार्यकारी संचालक
2
श्री.डॉ. संतोषकुमार वामनराव
चीफ इंजिनीअर

.

वार्ताफलक


यशोगाथा
यशोगाथा
Touch/Click on Title to See Details......Total# 4
घडामोडी
घडामोडी
Touch/Click on Title to See Details......Total# 2


.

उत्पादन व विक्री


उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
S-30 (मे.टन)1050105555005
M-30 (मे.टन)20602065106010
L-30 (मे.टन)30703055157015
S-30 (मे.टन)1050105555005
M-30 (मे.टन)20602065106010
L-30 (मे.टन)30703055157015

उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
S-30 (क्विं.)501502503504505
M-30 (क्विं.)601602603604605
L-30 (क्विं.)701702703704705

उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
ACETALDEHYDE (Tonn)47865233358977.5
ACETIC ACID (Tonn)00000
ACETALDEHYDE(Tonn)

उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
S-30 (मे.टन)1050105555005
M-30 (मे.टन)20602065106010
L-30 (मे.टन)30703055157015
S-30 (मे.टन)1050105555005
M-30 (मे.टन)20602065106010
L-30 (मे.टन)30703055157015

उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
Rectified Spirit9115119911555899115528899115520

उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
GENERATED (Kwh)00000

उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
मोलॅसिस (टन)150150.12150.123150.1234151

उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर

.

योजना व माहिती पत्रके


माहिती पत्रके
माहिती पत्रके
Touch/Click on Title to See Details......Total# 3


योजना
योजना
Touch/Click on Title to See Details......Total# 3.

अहवाल व टेंडर


अहवाल
Touch/Click on Title to See Details......Total# 5
टेंडर
Touch/Click on Title to See Details......Total# 1

छायाचित्रेसंपर्क


.

Admin Login Portal


Web Developed By - Bharati Computer World.